Privacy statement 2018-06-01T08:55:37+00:00

Privacy Statement:

Algemene informatie H2i Isolatie BV  (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KVK- nummer 52549100), hierna te noemen H2i Isolatie BV, verleent u hierbij toegang tot onze website www.h2ibv.nl.nl. Op onze website publiceert H2i Isolatie BV teksten, afbeeldingen en andere materialen die door H2i Isolatie BV en derden zijn aangeleverd. H2i Isolatie BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Het onderstaande is van toepassing op deze websites, door onze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze websites bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u contact op te nemen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Aansprakelijkheid

De website van H2i Isolatie BV is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site  of de informatie die u per e-mail ontvangt. Deze bepalingen gelden ook voor de informatie verstrekt via andere mediavorm. H2i Isolatie BV kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die door H2i Isolatie BV worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. H2i Isolatie BV spant zich in om de verstrekte informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Tekst en informatie Het auteursrecht op deze website berust bij H2i Isolatie BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal permanent beschikbaar hebben gesteld aan H2i Isolatie BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door H2i Isolatie BV.

Cookies

Op deze website worden geen cookies bijgehouden.

Opnemen telefoongesprekken

Telefoongesprekken worden bij ons niet opgenomen.

Emaildisclaimer

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van H2i Isolatie BV. zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan H2i Isolatie BV. geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt H2i Isolatie BV. u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst H2i Isolatie BV. u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).